Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető és általános, valamint értelmező rendelkezések
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a jelen pontban külön rögzített Szolgáltató által üzemeltetett www.anaya.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 3. A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Kornhoffer Tünde egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye és egyben telephelye: 1237 Budapest, Pistahegyi út 15/a.

Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt telefonszáma: +36 20 264 8449

Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe: anaya@anaya.hu

Nyilvántartási szám: 35272488

Szolgáltató adószáma: 66474621-1-43

A Szolgáltató jelenleg alanyi adómentes.

 • továbbiakban: Szolgáltató.

Kérjük tisztelt Felhasználóinkat, hogy regisztrációjukat/megrendelésüket megelőzően szíveskedjenek az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót figyelmesen végigolvasni.

Jelen ÁSZF tartalmazza – többek között – a Honlap működésére, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások online előfizetésére, elérhetőségére, valamint igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, melyekre vonatkozó kérdéseikkel kapcsolatban a Honlapon és az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk Felhasználóink szíves rendelkezésére

 1. Felhasználó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a Szolgáltató által kínált szolgáltatást igénybe veszi – a továbbiakban: Felhasználó.

Felhasználónak minősül és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy felhasználóval egyetemlegesen kötelezett és jogosult minden olyan, jellegénél fogva nem csak természetes személyhez fűződő kötelezettségre és jogra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyban az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: jogi személy), amely – képviselője útján – a Honlapon keresztül szolgáltatás megrendelést ad le.

A Honlapon elérhető szolgáltatásokat – azok természeténél fogva – csak természetes személyek tudják igénybe venni. A Honlapon keresztül szolgáltatás megrendelést csak nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott (kivéve azt a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személyt, akinek a bíróság az ügyletkötést a gondnoka hozzájárulása nélkül lehetővé tette) – ide értve a jogi személy képviseletét is – természetes személy adhat le. Amennyiben a Felhasználó jogi személy a megrendelés leadása során eljáró természetes személy a rendelés leadásával kijelenti, hogy a jogi személy képviseletében a megrendelés leadására jogosult. A regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltaknak megfelel.

 1. Szerző: a www.anaya.hu weboldalon szerzői jogvédelem alatt álló Szolgáltatások vásárolhatók meg, melyekre a Szerző egyedi megállapodás keretén belül adott jogosultságot a Szolgáltatónak. Kérésre a szerződést elérhetővé teszi a Szolgáltató, Szerzői beleegyezéssel. – a továbbiakban: Szerző.
 2. Az ÁSZF alapján a Szolgáltató egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül, előre meghatározott szabályrendszer alkalmazásával köt szerződést a Felhasználókkal úgy, hogy azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg, de a Szolgáltató teljes körűen lehetővé tette, hogy a Felhasználó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és elfogadja.

Az ÁSZF lényegesen nem tér el a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, és megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak.

A szerződés és a szerződéskötés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, nyelve a magyar nyelv.

Az ÁSZF, valamint a hatálya alá tartozó szolgáltatási szerződések magyar nyelvű szerződések, melyek kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, iktatásukra nem kerül sor, azaz a szerződés(ek) létrejöttét a rendelés során megadott adatok bizonyítják, külön dokumentum formájában nem kerülnek előállításra. Ahhoz, hogy létrejöjjön szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Felhasználó között a Felhasználónak kifejezett nyilatkozattal el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót, mellyel visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Szolgáltató lehetővé tette részére, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljes terjedelmében a szerződéskötést megelőzően megismerje és letöltse (ezáltal tárolja és előhívja azt).

Az ÁSZF hatálya a Honlapon történő böngészésre, a Honlapon történő regisztrációra, illetve a Honlapon keresztül leadott megrendelés révén a Szolgáltató valamint a Felhasználó között keletkező elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki.

 1. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 2. A megvásárolható szolgáltatások köre – továbbiakban Szolgáltatás
 3. Videó csomag: A szerzői jogvédelem alatt álló jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége. A Szolgáltató a videókat, meghatározott csomagokban, egyszeri befizetéssel teszi elérhetővé. A videó csomagokhoz egyedi lejárat és ár tartozik, mely mindig megtekinthető aktuálisan a weboldalon, melyről a vásárlás folyamán a Felhasználó tájékozódni köteles.
 4. Jegyzetek: A szerzői jogvédelem alatt álló jegyzeteket a Felhasználó a vásárlás után egyszeri letöltési lehetőséggel, letöltheti PDF formátumban. A letöltésre való jogosultság 30 nap után lejár.
 5. A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei:

Ahhoz, hogy a szolgáltatásokat megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell rendelkeznie:

– Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet,

okostelefon, stb.)

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox,

Safari, Opera, Explorer, stb.);

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten

elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy

mobilhálózaton elérhető Internet, stb.);

– Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel

(vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró.

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

III. A megrendelés menete

 1. Szolgáltatás igénybevétele:

A Szolgáltató által a honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára a megrendelést megelőzően regisztrált, a regisztrációt részére a Szolgáltató visszaigazolta, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta és az általa választott Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltatónak megfizette.

Jegyzet rendelése nem regisztrációhoz kötött, külön fiók nem jön létre a rendeléskor. A Megrendelő a számlázás miatt köteles megadni maradéktalanul az adatait.

 1. Megrendelés menete

a./ A Megrendelés menete Jegyzet vásárlása esetén:

 1. Termék kiválasztása/Kosárba tétele/Tovább a Pénztárhoz
 2. Megrendeléshez/regisztrációhoz szükséges adatok megadása
 3. ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása
 4. Megrendelés elküldése
 5. Megrendelés visszaigazolása e-mailben
 6. Közvetlen Bankiátutalás
 7. Megrendelés kifizetésének visszaigazolása, megrendelt jegyzet letöltése közvetlenül a megadott e-mail címre érkező Linkről 30 napon belül, egyszeri letöltési jogosultsággal.
 8. Számla érkezése a megadott e-mail címre

b./ A Megrendelés menete Videó csomag vásárlása esetén:

 1. Termék kiválasztása/Kosárba tétele/Tovább a Pénztárhoz
 2. Megrendeléshez/regisztrációhoz szükséges adatok megadása
 3. ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása
 4. Megrendelés elküldése
 5. Megrendelés visszaigazolása e-mailben
 6. Közvetlen banki átutalás
 7. Megrendelés visszaigazolása e-mailben/Saját fiók adatok elküldése
 8. Számla érkezése a megadott e-mail címre

A Felhasználó bármikor írásban (az általa a regisztráció során megadott elektronikus levelezési  e-mail címről) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja/adatai törlését.

 1. Szolgáltatási díjak / fizetési lehetőségek
 2. A Szolgáltatások mindenkor érvényes díjai a honlap „Bolt” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani, de az nem érinti a már megvásárolt Szolgáltatások díját. A Szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Bolt” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes.
 3. A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
 4. A Felhasználó a Szolgáltatások ellenértékéről kiállított számláját a befizetés után kizárólag elektronikus úton kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.
 5. A szolgáltatás igénybevételének időtartama

Az előfizetés időtartama:

A Szolgáltatásra megkötött előfizetés automatikusan lejár a megrendelésben leírtaknak megfelelően. Újabb megrendelésre van lehetőség a weboldal felületén, a már meglévő saját fiókkal azzal, hogy ezáltal új Szolgáltatási szerződés jön létre a Felek között.

 1. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

A  Szolgáltatási szerződés érvényes létrejöttének feltétele, hogy a Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerje és az abban foglaltakat elfogadja, illetőleg a Felhasználó kifejezetten hozzájáruljon az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

VII. Egyéb rendelkezések, szerzői jogok

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Egyebekben az elállásra a jelen ÁSZF VII/7. pontjában közölt jogszabályokban szabályozott rendelkezések jogosult a Felhasználó elállási jogát gyakorolni.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató részletesen ismerteti valamennyi szolgáltatását, amelyben kitér arra is többek között, hogy mi az adott szolgáltatás célja, mire számíthat a résztvevő, mi a szolgáltatás, mint online óra nehézségi foka, menetrendje, eszközigénye, hogy kiknek ajánlják és kiknek nem. A tájékoztatón túl az oktatók az egyes online videókban is megadják a gyakorlatok szabályos kivitelezéséhez szükséges instrukciókat, melynek maradéktalan betartása a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá, de nem a már elfogadott Szolgáltatások igénybevételét nem érintheti.
 5. Jelen honlap és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások (mint egyedi alkotások) szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, harmadik személynek megosztani. A Honlap, valamint az azon megjelenített képi, hang és szöveges tartalom, design, és azok elrendezése, továbbá a szolgáltatás tárgyát képező videók és étrend szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, felhasználásuk a Szolgáltató engedélyéhez kötött. A szolgáltatások elnevezései, felépítése, módszertana a Szolgáltató saját fejlesztésű szellemi terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti, a tiltott felhasználást nyilvánosságra hozza.

A szolgáltatás tárgyát képező videók nem menthetők le és egyéb formában sem rögzíthetők, azokról képet vagy videót készíteni, továbbá videó- vagy hangrészletet rögzíteni, másolni, lementeni, felhasználni a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos, melynek megszegése a Felhasználó kártérítési felelősségét vonja maga után.

A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon változtatásokat végezzen, javítást hajtson végre, valamint, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

 1. A Szolgáltató az általános szerződési feltételeit a honlapon olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Felhasználó azokat tárolja és előhívja.
 2. A panaszkezelés rendje: A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban felmerült panaszát szóban telefonon, valamint írásban e-mail útján, vagy postai úton közölheti a Szolgáltatóval az ÁSZF-ben és a Honlapon megadott elérhetőségeken. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak a fogyasztói jogvita rendezése érdekében lehetősége van békéltető testülethez fordulni, mely hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testületek elérhetőségei:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2021.05.25