Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető és általános, valamint értelmező rendelkezések
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a jelen pontban külön rögzített Szolgáltató által üzemeltetett www.anaya.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 3. A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Kornhoffer Tünde egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye és egyben telephelye: 1237 Budapest, Pistahegyi út 15/a.

Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt telefonszáma: +36 20 264 8449

Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe: anaya@anaya.hu

Nyilvántartási szám: 35272488

Szolgáltató adószáma: 66474621-1-43

A Szolgáltató jelenleg alanyi adómentes.

 • továbbiakban: Szolgáltató.

Kérjük tisztelt Felhasználóinkat, hogy regisztrációjukat/megrendelésüket megelőzően szíveskedjenek az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót figyelmesen végigolvasni.

Jelen ÁSZF tartalmazza – többek között – a Honlap működésére, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások online előfizetésére, elérhetőségére, valamint igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, melyekre vonatkozó kérdéseikkel kapcsolatban a Honlapon és az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk Felhasználóink szíves rendelkezésére

 1. Felhasználó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a Szolgáltató által kínált szolgáltatást igénybe veszi – a továbbiakban: Felhasználó.

Felhasználónak minősül és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy felhasználóval egyetemlegesen kötelezett és jogosult minden olyan, jellegénél fogva nem csak természetes személyhez fűződő kötelezettségre és jogra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyban az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: jogi személy), amely – képviselője útján – a Honlapon keresztül szolgáltatás megrendelést ad le.

A Honlapon elérhető szolgáltatásokat – azok természeténél fogva – csak természetes személyek tudják igénybe venni. A Honlapon keresztül szolgáltatás megrendelést csak nagykorú, cselekvőképességében nem korlátozott (kivéve azt a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személyt, akinek a bíróság az ügyletkötést a gondnoka hozzájárulása nélkül lehetővé tette) – ide értve a jogi személy képviseletét is – természetes személy adhat le. Amennyiben a Felhasználó jogi személy a megrendelés leadása során eljáró természetes személy a rendelés leadásával kijelenti, hogy a jogi személy képviseletében a megrendelés leadására jogosult. A regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltaknak megfelel.

 1. Szerző: a www.anaya.hu weboldalon szerzői jogvédelem alatt álló Szolgáltatások vásárolhatók meg, melyekre a Szerző egyedi megállapodás keretén belül adott jogosultságot a Szolgáltatónak. Kérésre a szerződést elérhetővé teszi a Szolgáltató, Szerzői beleegyezéssel. – a továbbiakban: Szerző.
 2. Az ÁSZF alapján a Szolgáltató egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül, előre meghatározott szabályrendszer alkalmazásával köt szerződést a Felhasználókkal úgy, hogy azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg, de a Szolgáltató teljes körűen lehetővé tette, hogy a Felhasználó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és elfogadja.

Az ÁSZF lényegesen nem tér el a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, és megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak.

A szerződés és a szerződéskötés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, nyelve a magyar nyelv.

Az ÁSZF, valamint a hatálya alá tartozó szolgáltatási szerződések magyar nyelvű szerződések, melyek kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, iktatásukra nem kerül sor, azaz a szerződés(ek) létrejöttét a rendelés során megadott adatok bizonyítják, külön dokumentum formájában nem kerülnek előállításra. Ahhoz, hogy létrejöjjön szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Felhasználó között a Felhasználónak kifejezett nyilatkozattal el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót, mellyel visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Szolgáltató lehetővé tette részére, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljes terjedelmében a szerződéskötést megelőzően megismerje és letöltse (ezáltal tárolja és előhívja azt).

Az ÁSZF hatálya a Honlapon történő böngészésre, a Honlapon történő regisztrációra, illetve a Honlapon keresztül leadott megrendelés révén a Szolgáltató valamint a Felhasználó között keletkező elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki.

 1. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 2. A megvásárolható szolgáltatások köre – továbbiakban Szolgáltatás
 3. Videó csomag: A szerzői jogvédelem alatt álló jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége. A Szolgáltató a videókat, meghatározott csomagokban, egyszeri befizetéssel teszi elérhetővé. A videó csomagokhoz egyedi lejárat és ár tartozik, mely mindig megtekinthető aktuálisan a weboldalon, melyről a vásárlás folyamán a Felhasználó tájékozódni köteles.
 4. Jegyzetek: A szerzői jogvédelem alatt álló jegyzeteket a Felhasználó a vásárlás után egyszeri letöltési lehetőséggel, letöltheti PDF formátumban. A letöltésre való jogosultság 30 nap után lejár.
 5. A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei:

Ahhoz, hogy a szolgáltatásokat megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell rendelkeznie:

– Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet,

okostelefon, stb.)

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox,

Safari, Opera, Explorer, stb.);

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten

elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy

mobilhálózaton elérhető Internet, stb.);

– Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel

(vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró.

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

III. A megrendelés menete

 1. Szolgáltatás igénybevétele:

A Szolgáltató által a honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára a megrendelést megelőzően regisztrált, a regisztrációt részére a Szolgáltató visszaigazolta, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta és az általa választott Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltatónak megfizette.

Jegyzet rendelése nem regisztrációhoz kötött, külön fiók nem jön létre a rendeléskor. A Megrendelő a számlázás miatt köteles megadni maradéktalanul az adatait.

 1. Megrendelés menete

a./ A Megrendelés menete Jegyzet vásárlása esetén:

 1. Termék kiválasztása/Kosárba tétele/Tovább a Pénztárhoz
 2. Megrendeléshez/regisztrációhoz szükséges adatok megadása
 3. ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása
 4. Megrendelés elküldése
 5. Megrendelés visszaigazolása e-mailben
 6. Közvetlen Bankiátutalás
 7. Megrendelés kifizetésének visszaigazolása, megrendelt jegyzet letöltése közvetlenül a megadott e-mail címre érkező Linkről 30 napon belül, egyszeri letöltési jogosultsággal.
 8. Számla érkezése a megadott e-mail címre

b./ A Megrendelés menete Videó csomag vásárlása esetén:

 1. Termék kiválasztása/Kosárba tétele/Tovább a Pénztárhoz
 2. Megrendeléshez/regisztrációhoz szükséges adatok megadása
 3. ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása
 4. Megrendelés elküldése
 5. Megrendelés visszaigazolása e-mailben
 6. Közvetlen banki átutalás
 7. Megrendelés visszaigazolása e-mailben/Saját fiók adatok elküldése
 8. Számla érkezése a megadott e-mail címre

A Felhasználó bármikor írásban (az általa a regisztráció során megadott elektronikus levelezési  e-mail címről) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja/adatai törlését.

 1. Szolgáltatási díjak / fizetési lehetőségek
 2. A Szolgáltatások mindenkor érvényes díjai a honlap „Bolt” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani, de az nem érinti a már megvásárolt Szolgáltatások díját. A Szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Bolt” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes.
 3. A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
 4. A Felhasználó a Szolgáltatások ellenértékéről kiállított számláját a befizetés után kizárólag elektronikus úton kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.
 5. A szolgáltatás igénybevételének időtartama

Az előfizetés időtartama:

A Szolgáltatásra megkötött előfizetés automatikusan lejár a megrendelésben leírtaknak megfelelően. Újabb megrendelésre van lehetőség a weboldal felületén, a már meglévő saját fiókkal azzal, hogy ezáltal új Szolgáltatási szerződés jön létre a Felek között.

 1. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

A  Szolgáltatási szerződés érvényes létrejöttének feltétele, hogy a Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerje és az abban foglaltakat elfogadja, illetőleg a Felhasználó kifejezetten hozzájáruljon az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

VII. Egyéb rendelkezések, szerzői jogok

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Egyebekben az elállásra a jelen ÁSZF VII/7. pontjában közölt jogszabályokban szabályozott rendelkezések jogosult a Felhasználó elállási jogát gyakorolni.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató részletesen ismerteti valamennyi szolgáltatását, amelyben kitér arra is többek között, hogy mi az adott szolgáltatás célja, mire számíthat a résztvevő, mi a szolgáltatás, mint online óra nehézségi foka, menetrendje, eszközigénye, hogy kiknek ajánlják és kiknek nem. A tájékoztatón túl az oktatók az egyes online videókban is megadják a gyakorlatok szabályos kivitelezéséhez szükséges instrukciókat, melynek maradéktalan betartása a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá, de nem a már elfogadott Szolgáltatások igénybevételét nem érintheti.
 5. Jelen honlap és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások (mint egyedi alkotások) szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, harmadik személynek megosztani. A Honlap, valamint az azon megjelenített képi, hang és szöveges tartalom, design, és azok elrendezése, továbbá a szolgáltatás tárgyát képező videók és étrend szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, felhasználásuk a Szolgáltató engedélyéhez kötött. A szolgáltatások elnevezései, felépítése, módszertana a Szolgáltató saját fejlesztésű szellemi terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos, a tilalom megsértőjével szemben a Szolgáltató jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket megteszi, a megsértővel szemben kártérítési igényét érvényesíti, a tiltott felhasználást nyilvánosságra hozza.

A szolgáltatás tárgyát képező videók nem menthetők le és egyéb formában sem rögzíthetők, azokról képet vagy videót készíteni, továbbá videó- vagy hangrészletet rögzíteni, másolni, lementeni, felhasználni a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos, melynek megszegése a Felhasználó kártérítési felelősségét vonja maga után.

A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon változtatásokat végezzen, javítást hajtson végre, valamint, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

 1. A Szolgáltató az általános szerződési feltételeit a honlapon olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Felhasználó azokat tárolja és előhívja.
 2. A panaszkezelés rendje: A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban felmerült panaszát szóban telefonon, valamint írásban e-mail útján, vagy postai úton közölheti a Szolgáltatóval az ÁSZF-ben és a Honlapon megadott elérhetőségeken. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak a fogyasztói jogvita rendezése érdekében lehetősége van békéltető testülethez fordulni, mely hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testületek elérhetőségei:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.

Tábort érintő részek:

– A táborban készült képeket, videókat, melyeken szerepelek média felületeken, marketing céljából felhasználhatják, amennyiben ehhez nem járulok hozzá azt külön jelzem a szervezőknek.

– A tábor programjain saját felelősségemre és saját testi-lelki egészségi állapotom ismeretében veszek részt. A jóga biztonságos gyakorlása érdekében bármilyen egészségügyi probléma, illetve várandósság esetén az óra kezdete előtt erről tájékoztatom az oktatót. Tudomásul veszem, hogy bármilyen – fizikai vagy mentális – betegség megállapítása, a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése minden esetben arra megfelelő szakképesítéssel rendelkező orvos feladata. Orvosi képesítéssel nem rendelkező személy diagnózist nem állíthat fel, az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja és a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül. A jóga, illetve jógaterápia nem helyettesíti a konvencionális gyógyítási tevékenységet. Tudomásom van arról, hogy krónikus derékfájás, gerincprobléma, mozgásszervi problémák esetén javasolt előzetesen orvos vagy gyógytornász véleményének kikérése az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

 

Budapest, 2021.05.25