Az elefánt lenyűgöző teremtmény

Mindig vonzódtam a pocakos Ganésához, már a látványa is őszinte örömmel tölt el. Olyan gömbölyű leszek tőle, ahogy látom, hogy valójában mosolygós és kerek a világ.

Amihez leginkább kapcsolódom most Ganésából:

Hatalmas állat, nincs előtte akadály, óriási ereje a monszun alatt kidőlt fákat a puha ormányával képes az útból elhárítani. Megállíthatlan, csak ballag, ballag, sosem rohan, ahova el akar jutni, oda eljut. Középpontjában van.
Mivel igen kíváncsi, a csavaros ormánya folyton keres, kutat valami ennivalóért, ezért jó, ha adunk valamit az ormányába, amibe belekapaszkodva rendíthetetlenül halad előre. Nem szóródik szét. Az én elefántom ormányába a mantrát adom, mikor a csavaros elmémet ugrabugrálni látom, és azt érzem, minden összedől körülöttem.

Fotó: canva

Éneklem a Ganésa mantrát, rendíthetetlenül, hangosan, halkan, még halkabban.

Egyszercsak nyílik a kegyelem.

Megnyugszom.

Egyszerűen tudom, mit kell tennem. Teszem.

„Ahova nézek, az vagyok”

Éneklem a mantrát, és minden megoldódik körülöttem, bennem. Tényleg!

Aki nem hiszi, járjon utána!

Ezt a változatot recitálom:

Himalájai Tradíció forrásából fogadjátok szeretettel:

om tat-puruṣāya vidmahe
vakratuṇḍāya dhīmahi ।
tanno dantī pracodayāt ॥

We seek to know that supreme divine person.
We meditate upon the one with the curved trunk.
(The curved trunk represents the base of consciousness as seen in the writing of the letter OM)
May that one who has one tooth inspire us.
(the one tooth represents the principle whereby dualities are merged into oneness)

A legfőbb Lényhez, a Tökéleteshez fordulunk imánkkal, aki Siva, a mindenütt jelenvaló.

A tisztaság és inspiráció elmélyüléséért fordulunk ahhoz, akinek elefántfeje és kanyargós ormánya van.

Fohászunkkal arra kérjük azt, aki agyarral és elefántfogakkal mutatkozik, hogy bölcseséggel világítsa meg elménket.

gāyatrī mātaḥ | he guro | śrī guro |

sad buddhiṁ me prayacca |

cittaṁ me nirmalaṁ śāntaṁ prasannaṁ bhūyāt |

sarve me bhāvāḥ śudhyantām |

maītrī bhāvanayā kṣamāṁ yācituṁ ātma balaṁ me dehi |

om tat-sad brahmārpaṇam astu ||

Mother Gayatri, Oh Gurudeva, Shri Gurudeva

Grant me pure buddhi.

May my mind become immaculate, quiet, peaceful, clear and pleasant.

May all my emotions be purified.

Grant me the spiritual strength to ask for forgiveness with a sentiment of amity.

Om. That (alone is) Real.

May (all this endeavor) be (accepted as my) surrender and offering to Brahman.

Édesanya Gayatri

Oh Gurudéva, Sri Gurudéva,

Adj nekem tiszta buddhit.

Adassék, hogy az elmém makulátlan, csendes, békés, tiszta és kellemes hellyé váljon.

Adassék, hogy minden érzelmem megtisztuljon.

Adj nekem spirituális erőt, hogy megbocsájtást kérhessek a barátságosság érzületével.

Om. Az egyetlen valós.

Adassék, hogy törekvéseink és igyekezetünk meghallgatásra találjanak., Brahman elfogadja felajánlásunkat.

Új Himalájai Tradíció weboldalunkon itt találod Szvámi Véda által írt imát Gayatri Anyához, és a Ganapati
mantra szövegét:

https://himalajaijoga.hu/ima-mantra/ganesa-gajatri-mantra/

Itt tudjátok Stoma előadásában meghallgatni a mantrát:
https://drive.google.com/file/d/1HbYh0ZLPYeJQBREfYwRnnOXtzhODwMiU/view