Hogy fér össze? – kérdezték tőlem.

Magam azért kötöttem ki a jógánál, mert a személyes életfilozófiámhoz mérten élhető adalékokat tudtam általa megtalálni, az élet kezdetéről és végéről. No meg ami közte van, hogyan élhető meg a legteljesebben az ÉLET maga.

Kép: Görögország, Pallas Athene

Arról viszont kevés konkrétum hangzik el az ősi írásokban, hogyan is éljünk a nemártásban, ami az alapja a jóga gyakorlásnak. Kapunk a NEMÁRTÁSHOZ konkrét tanácsokat életvitelre, napirendre, tisztító technikákra, és testünk, elménk ápolására. Sok közülük további magyarázatot igényel, frissítést, személyre szabást. Olyan eszközöket használunk ehhez, mely érthető és közel áll hozzánk. Így lettek a jungi archetípusok a megértés és megélés eszközei, a görög istennők képében.

A teljességre vágyunk! A kultúra és művészet segíti megélni, ha csak kis időre is, az egység teljességét, a felemelkedést. A görög drámák és mítoszok az európai kultúránk alapjai. Minden istennő a teljesség egy fontos darabja és része. Lehetőségünk van mindet meghívni a lélek színpadára, hiszen mindegyik bennünk él. Sokszor, sokáig elrejtőzve, a kellő ismeret hiányában, tudatlanságból és félelemből kitagadva: ezzel pedig a teljesség nem élhető. Szenvedés és elégedetlenség uralkodik el, lassú ködként burkolja be a fényt.

Mit jelent ez?

Minden istennő potenciális lehetőség ugyan, de egymagában kevés. Itt is csak akkor van esély, ha összefognak egymással a lélekrészek!

Például Pallas Athéné istennő, ragyogó okos, mégis fejlődnie kell. Ha meg tudja élni esendőségét, és levetni a páncélt, megnyílni az érzelmeinek, vagyis kapcsolódni tud a sebezhető isteni részeivel, CSAK AKKOR LEHET TELJES.

A titok abban rejlik, hogy lehetőségeinket, isteni teljességünk részeit a MEGFELELŐ HELYEN ÉS IDŐBEN LEGYÜNK KÉPESEK HASZNÁLNI.

A tudás és a gyakorlás hozza meg a változást. A növekedés és fejlődés közösségben – ahol azonos a cél és szándék – mindig gyorsabb.

Ezért alakítunk női kört, és alkalmazzuk a jóga gyakorlatait sajátos nemártás gyakorlásként először arra, hogy a női létezést megérthessük és megélhessük.

Lépésről lépésre haladva, betartva a fokozatosság elvét.

A végső cél pedig azonos a jóga céljával:

a szamádi elérése.


Próbáld ki istennős kvízünket, csak úgy a szórakozás kedvéért, mert a lélek feltöltődik, ha te játszol!