Szentek, akik üdvözültek, most ünneplünk Titeket!

Az angolszász országokban a Mindenszentek napját megelőző este, október 31. a halloween ünnep (angolul all hallows’ evening = „minden szent estéje”).

forrás: Mindenszentek – Wikipédia (wikipedia.org)

E mai napon, szeretteim, mind valamennyi szenteknek emlékezetét egy közös ünneplésnek vígságával üljük. Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt a szenvedésben, annál ragyogóbb most a tisztességben. Lépjünk mi is erre az útra, siessünk a mennyei hazába, melynek polgárai közé felvétettünk!” – Beda Venerabilis

Minden szent estéje ünnep és remény is.

Mert ki ne vágyna az üdvözülésre?

Az üdvösség (latin salvatio, salus; görög szōtēria; héber יָשַׁע jāsā)[1] vagy másképp: üdvözülés, megszabadulás, megmenekülés;

mindegyik kifejezés ugyanarra az alapvető tapasztalatra utal: megmenekülni, üdvözülni annyit jelent, mint kimentve (kihúzva) lenni olyan veszélyből, ahol az ember élete forog kockán. A veszélynek megfelelően az üdvözítés aktusa védelem, megszabadítás, kiváltás formában jelenik meg, az üdvösség pedig ennek megfelelően győzelmet, életet jelent.

Az üdvösség alatt leggyakrabban az örök élet és örök boldogság állapotát értik, amelyre a hívő vagy spirituális törekvő vágyik. Minden vallás központi témája az ember üdvösségének kérdése.

forrás: Üdvösség – Wikipédia (wikipedia.org)

Nemcsak a legvégén, hanem már ma is, éppen ebben a pillanatban szeretnék üdvözült boldogságban, vagyis ÉLETben lenni. Van, mikor sikerül. Van mikor összeérnek a pillanatok, amikor valóban ÉLEK, percekké, ritkán órákká ölelkeznek. Ez a Kegyelem ajándéka. Élni akarok! Élni szeretek! Követendő mintákra, elődeimre tekintek, hogy kell ezt jól csinálni.

Ezen a napon ünneplem az ősöket, akiknek élete és kihívásai hasonlóak voltak az enyémhez, mégis felülemelkedtek, és szentekké váltak. Tanulni akarom tőlük a hogyant. Kiválasztom azt a szentet aki a legközelebb áll hozzám, és csak nézem őt. Megvágyom az elért eredményét.

Én a hősöket szeretem.

Minden szent hős volt: nem a maga boldogulása hajtotta.

Többségük csendben végezte hivatását, kitartással és hittel. Nem tűnik ez megugorhatatlannak. Hoztam egy döntést.

A mai nap kihozok mindent a napból, ami benne van.

Ma valóban ÉLEK. Megtalálom az alkalmat a jóra. Néha egy beszélgetést, néha pár forintot, néha csendet adok, annak, aki kéri, magamat is beleértve. Hiszem, hogy van lehetőségem üdvözülni. Nem érem be kevesebbel.Teszem, ahogy sikerül, és kérem Istent, segítsen, súgjon néha. No meg irgalmazzon vaskos tévedéseimért és botlásaimért. S mivel én, a csöppnyi ember irgalmas vagyok (olykor), tudom, hogy Ő aztán irgalomban is igazán nagy. Ettől aztán tényleg elönt a boldogság.

ÜNNEP EZ A NAP, MERT VAN REMÉNY MINDIG: VAN IRGALOM!

Az Élet ÉLNI AKAR. A Bennünk élő Istennők közül HESZTIA archetípusával közelíthetünk a bennünk élő tisztasághoz és üdvösséghez.

Hogyan? – Imával, jelenléttel, csenddel, jósággal, tisztasággal.

Elidőzni Isten jelenlétében, a csendben, és otthon lenni magunkban, ez a novemberi hónap nagy lehetősége.

Folytatódik a rendeződés, a lélek templomában.

Ne érjük be kevesebbel!

Szeretettel Ölellek,

Tündi

Halálról, haldoklásról tabuk nélkül – Kornhoffer Tünde jegyzet